1

ชุมชนมาบเอื้อง

หากชาวนาเลี้ยงเป็ดให้ได้สัก 30 – 50 ตัว ต่อครอบครัว โดยมีสระเก็บน้ำประจำไร่นา แล้วปล่อยเป็ดให้ไปหากินแมลง