รวมพลอาสาสร้างสุขเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน

งานรวมพลอาสาสร้างสุขเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน

งาน “รวมพลอาสาสร้างสุขเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน” วันเสาร์ที่ 22 ก.ค. 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้สำหรับครอบครัว พิพิธภัณฑ์เด็ก แห่งที่ 2 ทุ่งครุ ตรงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

จิตอาสา สุขภาวะทางปัญญา

กิจกรรม “จิตอาสาและการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา” วิทยากร อาจารย์ธนัญธร เปรมชื่นใจ

เรียนรู้เรื่องการทำงานจิตอาสาอย่างมีความสุข การตระหนักและการรับรู้ถึงคุณค่าของตนเอง สำหรับบางท่านอาจจะค้นพบวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข