ข่าวประชาสัมพันธ์

งานอาสาสมัคร

ศูนย์อาสาสร้างสุขยั่งยืน (Cafe’ Can Do)

แนวคิดใหม่สำหรับการทำงานเพื่อสังคมเป็นสุข สร้างชุมชนเข้มแข็ง สร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพการทำงานเพื่อสังคมแบบเป็นวิชาชีพ เพื่อให้เกิดการทำงานพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน ศูนย์กลางของการประสานศักยภาพเพื่อการพัฒนาชุมชน แหล่งพักผ่อน ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ แหล่งรวมตัวของอาสาสมัครด้านต่างๆ และผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน

ศูนย์อาสาสร้างสุข (Cafe’ Can Do) 2016

643/14 ประชาอุทิศ 47 บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
ร้านอาหารแห่งนี้เกิดจากกลุ่มเพื่อนๆ ที่เป็นจิตอาสาพัฒนาสังคมด้วยกัน เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานที่สำหรับการนัดพบพูดคุย เพื่อการทำงานกิจกรรมของ
จิตอาสา ที่พักผ่อน อ่านหนังสือ สถานที่แห่งมิตรภาพ การแบ่งปันน้ำใจ ความคิด ความรู้ และประสบการณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน
มาเติมพลังความสดชื่น กับอาหารและเครื่องดื่มที่นี่และร่วมแบ่งปันไอเดียเปลี่ยนสังคมกับพวกเรา Cafe’ Can Do

“enjoy eating and sharing together.”

Organize by Can Do Team